[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: WAV TILL MP3 KONVERTERING.Finns ett paket som heter toolame i unstable. Står så här i man-filen:
    toolame is a very fast (6x realtime on a 550mhz celeron)
    MPEG-1 layer 2 audio encoder with a command-line syntax
    nearly identical to that of the lame MPEG-1 layer 3 audio
    encoder. Because of patent issues surrounding the layer 3
    encoder, the ability of most mpeg audio players to play
    layer 2 files, and the similarity in command-line syntax,
    toolame makes a very good drop-in replacement for lame and
    other layer 3 encoders under most circumstances.
Kanske kan vara något?

David Westlund

> Umm lame är väl rätt bra, tycker jag, om det är det du menar, decoder
> alltså.
> 
> Mathias
> 
> Anders Holmberg wrote:
> > 
> > Hej!
> > Vilket program för konsollläge rekomenderar ni för att konvertera wav-ar
> > till mp3-or?
> > Finns l3enc och l3dec för linux?
> > /Anders.

Attachment: pgpXnQVpEi7IY.pgp
Description: PGP signature


Reply to: