[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Svenska språknämnden och datorer (Var: Lokalisering och tidsformat)Anders Arnholm <anders@arnholm.nu> writes:

> On Thu, Sep 06, 2001 at 08:48:15PM +0300, Mattias Wikstrom wrote:
> > On Thu, 6 Sep 2001, Anders Arnholm wrote:
[...]
> just nu är
> det engelskan som är stark tidigare var det tyska och franska. Då var
> många oroliga att det skulle ta över vårt språk helt.

Som kuriosa kan nämnas att på 1700-talet (?) talades det franska vid
svenska hovet, nu är det tydligen inte ovanligt med presskonferenser
med svenska företagare och journalister som hålls på engelska. :-)

-- 
(     www.dtek.chalmers.se/~d4jonas/     !   Wei Wu Wei   )
(    Meaning of U2 Lyrics, Roleplaying    ! To Do Without Do )Reply to: