[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Svenska språknämnden och datorer (Var: Lokalisering och tidsformat)On Thu, Sep 06, 2001 at 08:48:15PM +0300, Mattias Wikstrom wrote:
> On Thu, 6 Sep 2001, Anders Arnholm wrote:
> 
> > "Svenska språknämnden" är enligt en professor i språk jag känner en
> > samling bakåtsträvare. I vilket fall som helst finns det andra delar av
> > sverige som inte tycker att punkt är normalt.
> Vilka då om man får fråga? Vad baserar du ditt argument på?

Mycket folk man träffar normalt ute på stan, förmodligen den som starade
denna tråd? Att ha kolon mellan timma och minut är mycket valigt (google
på svenska sidor ger 49000 matchningar på 12:00 mot 77000 på 12.00 så
båda formerna förekommer ofta i svenska, det fins ett flertal exempel
från tidningar som använder 12:00.

> > som punkt. Jag skulle vilja säga att en stor del av svenskarna lika
> > gärna har kolon som punt alltså är det lika korrekt svenska som att he
> > punkt.
> 
> Med detta resonemang skulle man kunna säga att rättstavning/gramatik inte
> heller är så viktigt. För om alla ändå skriver fel...

Nope, det är inte samma sak, historiskt kan vi titta på stavningar så
som "af" som genom att man skrivt mer och mer "av" blitvit ändrat att
stava av var garanterat FEL i början mer mordärna exempel är jos kontra
juice. Mer resonumang i likande bana hittar du början av SAOL.

> Och igen vad baserar du detta på, har du läst någon undersökning?

Undersökning av vad? Att 12:00 är vanligt i svenskan? Att språkbruket
och språket styra av de som pratar skriver det?

> > Man skulle kunna se det som "snobb" fasoner också. :-)
> Vad är det för snobbigt i att skriva rätt och göra sig lättförståd?
> nU 4R J46 :n73 : 4114 f411 5n0bb:6 J4v14 :d:0t 1337 h4x0r 4r513

Du får tyda de jag skriver som du vill, det finns gemensamma grunder för
vad som är svenska. Det finns en hel del som styr hur man skriver för
att det skall vara lätt att förstå. Exact hur gränsen för korrekt
svenska kontra om 12:00 eller 12.00 är bäst ligger dock en bra bit där
ifrån. Mycket stor del av svenskarna förstår lika snabbt och tydligt
12:00 som 12.00 jag skulle tro att många inte ens vet att 12.00 skulle
vara finare än 12:00. Vi påvekas hela tiden av vår omgivning just nu är
det engelskan som är stark tidigare var det tyska och franska. Då var
många oroliga att det skulle ta över vårt språk helt.

Och din l33t3 stavning är idags läget inte speciellt enket för en större
del av svenskarna att läsa, så förmodligen är den ännu inte en bra
svenska, det skulle dock mycket väl kunna utväcklas till att bli
svenska.

/ Balp
-- 
   o_  Anders Arnholm,        HiQ - Consultant
 o/ /\  anders@arnholm.nu       Phone : +46-703-160969
/|_, \\  http://anders.arnholm.nu/   http://www.hiq.se
/
`

Attachment: pgp25TSsiqbJ9.pgp
Description: PGP signature


Reply to: