[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

ntsysv/chkconfig-grej till debian?Hej *

Finns det nåt ntsysv/chkconfig-liknande program (som 
förenklar arbetet med länkarna i /etc/rc*) till debian? 
Jag har hittat update-rc.d, men det gör inte riktigt 
det jag vill (t ex (tillfälligt) enable'a/disable'a 
services/daemons/vaddetnukanheta).

-- 
Tommy Lindgren <t.o.m.y.l (at) l.i.n.u.x . n.u>Reply to: