[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: potato och knepiga installationsdisketterOn Fri, 01 Jun 2001, Jonas Anderson wrote:

<snip>

> de disketter jag hittills gjort verkar inte funka
> alls. den boot.bin och rescue.bin jag skapat
> med rawrite från skivan fallerar när kärnmodulerna

boot.bin??

> skall konfigureras och dom jag laddat ner från
> ftp.se.debian.org kommer inte längre än till
> att installationsprogrmmet inte hittar "rescue.bin"
> när det är dags att installera bassystemet.

inte hittar? men den fungerade bra vid boot?

> känner ngn till detta problem och kan ngn ge mig
> en pekare till fungerande diskimages.

<ftp://ftp.du.se/disk0/debian/dists/potato/main/disks-i386/2.2.23-2001-04-15/images-1.44/>

eller

<ftp://ftp.sunet.se/pub/Linux/distributions/debian/dists/potato/main/disks-i386/2.2.23-2001-04-15/images-1.44/>


/d

-- 
Professor: "Good news, everyone, the university is bringing me up on
disclipinary charges. Wait, that's not good news at all." Reply to: