[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

potato och knepiga installationsdisketter	håller på och försöker installera potato på
	en dator som inte kan starta installations-
	programet direkt från skivan.

	de disketter jag hittills gjort verkar inte funka
	alls. den boot.bin och rescue.bin jag skapat
	med rawrite från skivan fallerar när kärnmodulerna
	skall konfigureras och dom jag laddat ner från
	ftp.se.debian.org kommer inte längre än till
	att installationsprogrmmet inte hittar "rescue.bin"
	när det är dags att installera bassystemet.

	känner ngn till detta problem och kan ngn ge mig
	en pekare till fungerande diskimages.

	har just installerat potato på en dator som kan
	starta från skivan och då gick allt som på räls.

	???

	jonas andersonReply to: