[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

potatoinstallation, nya svårigheter	har kommit såpass långt nu att
	bassystemet är installerat:

	"next: reboot the system"

	efter omstarten får jag:" /bin/sh: /sbin/termwrap: Nosuch file or directory
	/bin/sh: exec: /sbin/termwrap: cannot execute: No such file or directory
	INIT: Id "1" respawning to fast: disabled for 5 minutes"
	vet inte hur jag skall laga detta. ngra tips?

	jonasReply to: