[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: potato och knepiga installationsdisketterDe imagefiler som finns här använder jag varje vecka och har inte haft några
problem med dem.
drivers 1-4 , rescue samt boot är det du behöver. Du kan dock behöva göra en
kernel som stöder
din hårdvara för att det skall funka.

Du får alltså loopbackmounta rescue imagefilen och ersätta kerneln med en
mer passande för din server/arbetsstation.

http://ftp.sunet.se/pub/os/Linux/distributions/debian/dists/stable/main/disk
s-i386/current/images-1.44/

håller på och försöker installera potato på
en dator som inte kan starta installations-
programet direkt från skivan.

de disketter jag hittills gjort verkar inte funka
alls. den boot.bin och rescue.bin jag skapat
med rawrite från skivan fallerar när kärnmodulerna
skall konfigureras och dom jag laddat ner från
ftp.se.debian.org kommer inte längre än till
att installationsprogrmmet inte hittar "rescue.bin"
när det är dags att installera bassystemet.

känner ngn till detta problem och kan ngn ge mig
en pekare till fungerande diskimages.

har just installerat potato på en dator som kan
starta från skivan och då gick allt som på räls.

???

jonas anderson


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
Reply to: