[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Synkfrekvenserriiankv1@home.se:

> skriv "reset" bara efter du har använt zgv klart.

Om det hade fungerat hade jag inte postat en fråga här... Det fungerar
alltså inte.


(PS. Du behöver lära dig hur man citerar ordentligt)
-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html
Reply to: