[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Synkfrekvenser



Hej !

skriv "reset" bara efter du har använt zgv klart.

/Mvh riiankv

On Fri, 23 Jun 2000, peter karlsson wrote:

> Hej!
> 
> Eftersom jag bytt monitor till en lite större har jag ställt in
> framebufferten att köra 800x600 för konsollen. Problemet är nu bara att när
> jag kör zgv för att titta på bilder så återställs inte textläget korrekt
> längre (det gjorde det när jag körde 640x480). Nu får jag synkfrekvenser som
> är ogiltiga enligt min monitor.
> 
> Hur gör jag för att få svgalib att återställa rätt läge? (Det fungerade som 
> sagt utmärkt tidigare)
> 
> -- 
> \\//
> peter - http://www.softwolves.pp.se/
> 
>   Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
>   http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html
> 
> 
> --  
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 



Reply to: