[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SynkfrekvenserProva programmet mode3, det ingår i svgalib-bin packetet. Det återställer
given vesamode eller standardmode om du kör det utan argument.

____________________________________________________________________________
Johan Bergström	 Phone: +46 (0)13  247963  Email: Johan.Bergstrom@frontec.se
BOFH		 Mobil: +46 (0)708 247963  Web  : www.frontec.se
Frontec AB	 Fax  : +46 (0)13  247450


On Tue, 11 Jul 2000, peter karlsson wrote:

> riiankv1@home.se:
> 
> > skriv "reset" bara efter du har använt zgv klart.
> 
> Om det hade fungerat hade jag inte postat en fråga här... Det fungerar
> alltså inte.
> 
> 
> (PS. Du behöver lära dig hur man citerar ordentligt)
> -- 
> \\//
> peter - http://www.softwolves.pp.se/
> 
>   Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
>   http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html
> 
> 
> 
> --  
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Reply to: