[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Grabadora-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Es Dilluns 29 Setembre 2003 08:39, en David Martín va escriure:
> El tema està en que no me detecta nada en el dispositivo /dev/sr0 ni el el
> /dev/hdc. En cambio a la que hago un insmod ide-scsi me detecta 8 del
> /dev/sr0 al /dev/sr7.
Prueba /dev/scd0

cdrecord te puede decir si la emulación scsi está funcionando:

quini@quinipt:~$ cdrecord -scanbus
Cdrecord-Clone 2.01a18 (i686-pc-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2003 Jörg 
Schilling
Linux sg driver version: 3.1.25
Using libscg version 'schily-0.7'
scsibus0:
        0,0,0     0) 'TOSHIBA ' 'DVD-ROM SD-R6112' '1031' Removable CD-ROM


Suerte  ;)
- -- 
  Joan Tur. Eivissa-Spain
Jabber, Yahoo & AIM: quini2k
    www.ClubIbosim.org
Linux: usuari registrat 190.783
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.3 (GNU/Linux)

iD8DBQE/eFG4ok8j9RhtetwRAuyuAJ9NhkqMKp6JKlDgGknQWtjzkYDgbACfdoK+
4q7INdwbVRdEkFQ6E+UsWjc=
=xFMc
-----END PGP SIGNATURE-----Reply to: