[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[OT] Aparece una patente sobre JPEGMe han enviado el correo que adjunto abajo desde la lista de debian en
catalán.

Aunque el texto está en catalán, se puede ir directamente a las referencias
(aparte de que se entiende bastante bien, creo).
Creo que vale la pena.

Un saldo a tod@s

Ignacio

> 
>  Una nota de premsa de l'11 de juliol de 2002[1] d'una companyia
>  anomenada Forgent anuncia que tenen una patent sobre l'algorisme de
>  compressió que es fa servir en el format JPEG, i pel que sembla Sony
>  ja li ha pagat 15 milions de dòlars EUA[2] per poder continuar fent-lo
>  servir.
> 
>  El format JPEG és molt habitual en càmeres de fotos digitals, i moltes
>  altres aplicacions que necessiten enmaguetzemar fotografies digitals
>  (habitualment amb extensió .jpeg o .jpg). A internet es troben imatges
>  JPEG per tot arreu. De fet, al principi de la web, els dos formats
>  d'imatge més utilitzats eren el GIF (per dibuixos i icones) i el JPEG
>  (per fotografies). El 1999, quan el format GIF ja s'havia
>  popularitzat, l'empresa Unisys va declarar que pensava cobrar a tothom
>  qui fes servir la compressió LZW[3] utilitzada en el format GIF, i
>  això va causar molt de malestar, campanyes en contra d'Unisys[4] i de
>  boicot al format GIF [5] (quan en realitat el que calia era que el
>  programari no es patenti). Es va trigar molt temps per desenvolupar un
>  format alternatiu, el PNG[6], que encara no està molt generalitzat.
> 
>  Ara sembla que l'altre format d'imatges més usat a internet, el JPEG,
>  també és víctima del mateix problema. Forgent disposa de patents a EUA
>  i al Japó, i el 1994 se li va concedir la patent europea EP 0 266 049
>  [7], per a Alemanya, França, Regne Unit i Itàlia. En realitat el
>  Conveni Europeu de Patents[8], igual com les lleis estatals,
>  prohibeixen patentar programari[9], però l'Oficina Europea de
>  Patents[10] no en fa cas i ha concedit unes 30000 patents de
>  programari [11] (l'oficina cobra més quan concedeix patents que quan
>  les rebutja).
> 
>  La Comissió Europea no només no posa remei a la situació, sinó que a
>  més ha presentat dues iniciatives preocupants, per encobrir el
>  desgavell:
>   * D'una banda vol crear una nova patent comunitària[12] molt més
>    barata (perquè s'estalvia traduccions). Si aquesta modalitat
>    hagués estat en vigor el 1987, quan es va demanar aquesta patent,
>    segurament ara el JPEG estaria patentat a tota la Unió Europea,
>    inclós l'estat espanyol (tot i que no podem assegurar que no ho
>    estigui). Fins que els problemes de l'Oficina Europea de Patents
>    no es solucionin és molt arriscat donar-li més competències.
>   * I encara pitjor, vol eliminar els límits a la patentabilitat [13]
>    i permetre patents de programari i de qualsevol mètode lògic,
>    matemàtic o de negoci, contra l'opinió generalitzada del sector
>    informàtic[|4] i les anàl·lisis econòmiques [15].
> 
>  Si no volem fer un important pas enrera i substituir la innovació
>  informàtica per burocràcia, plets i inseguretat jurídica, si volem
>  deslliurar la Unió Europea de monopolis d'EUA i el Japó, cal que els
>  informàtics, els consumidors, les empreses i les institucions fem
>  pressió al Parlament Europeu i al Consell (via el ministeri
>  d'Economia) per tal que rebutgin la directiva en tràmit i prenguin
>  mesures correctores [16].
> 
>  Alguns dels grups involucrats en la lluita contra les patents de
>  programari:
>   * Caliu és una associació d'usuaris de GNU/Linux en llengua catalana
>    que porta a terme una campanya contra les patents de programari.
>   * Proinnova és un grup de treball d'Hispalinux per a la llibertat
>    d'innovació .
>   * l'Aliança Eurolinux per a una Infraestructura Informàtica Lliure
>    és una coalició europea d'empreses i associacions no lucratives
>    que promou una cultura del programari europea basada en estàndards
>    oberts, competència i programari lliure.
> 
> Referències
> 
>  [1] Nota de premsa de Forgent
> 
>  Anglès
>  http://ir.forgent.com/ireye/ir_site.zhtml?ticker=FORG&script=410&layou
>  t=-6&item_id=314044
> 
>  [2] Notícia a The Register
> 
>  Anglès http://www.theregister.co.uk/content/4/26272.html
> 
>  [3] El format GIF també està afectat per patents
> 
>  Anglès http://swpat.ffii.org/pikta/xrani/gif-lzw/index.ca.html
> 
>  [4] League for Programming Freedom contra Unisys
> 
>  Anglès http://lpf.ai.mit.edu/Patents/Gif/Gif.html
> 
>  [5] Boicot al GIF
> 
>  Anglès http://burnallgifs.org/
> 
>  [6] Format PNG (alternatiu al GIF)
> 
>  Anglès http://www.libpng.org/pub/png/
> 
>  [7] Patent Europea equivalent a la que Forgent diu que afecta el JPEG
> 
>  Anglès, francès i alemany ?
>  http://l2.espacenet.com/espacenet/bnsviewer?CY=ep&LG=en&DB=EPD&PN=EP02
>  66049&ID=EP+++0266049B1+I+
> 
>  [8] Conveni Europeu de Patents
> 
>  Anglès http://www.european-patent-office.org/legal/epc/
>  Alemany http://www.european-patent-office.org/legal/epc/index_d.html
>  Francès http://www.european-patent-office.org/legal/epc/index_f.html
> 
>  [9] Art 52 del Conveni Europeu de Patents
> 
>  Anglès http://www.european-patent-office.org/legal/epc/e/ar52.html
>  Francès http://www.european-patent-office.org/legal/epc/f/ar52.html
>  Alemany http://www.european-patent-office.org/legal/epc/d/ar52.html
> 
>  [10] Oficina Europea de Patents
> 
>  Anglès http://www.european-patent-office.org/
>  Francès http://www.european-patent-office.org/index_f.htm
>  Alemany http://www.european-patent-office.org/index_d.htm
> 
>  [11] Galeria dels Horrors de les Patents de Programari Europees
> 
>  Català http://swpat.ffii.org/vreji/pikta/index.ca.html
>  Anglès http://swpat.ffii.org/vreji/pikta/index.en.html
>  Alemany http://swpat.ffii.org/vreji/pikta/index.de.html
>  Francès http://swpat.ffii.org/vreji/pikta/index.fr.html
> 
>  [12] Proposta d'Eurolinux sobre la Patent Comunitària
> 
>  Anglès http://www.eurolinux.org/news/cpat01B/indexen.html
>  Castellà http://www.eurolinux.org/news/cpat01B/indexes.html
> 
>  [13] Proposta de directiva de patentabilitat de programari
> 
>  Anglès http://swpat.ffii.org/vreji/papri/eubsa-swpat0202/indexen.html
> 
>  [14] Resultats de la consulta de la Comissió: > 90% contra les patents
>  de programari
> 
>  Anglès http://swpat.ffii.org/vreji/papri/eukonsult00/
> 
>  [15] Bibliografia sobre patents de programari
> 
>  Anglès http://swpat.ffii.org/vreji/prina/index.en.html
>  http://swpat.ffii.org/vreji/minra/sisku.en.html
>  http://swpat.ffii.org/vreji/papri/index.en.html
>  Alemany http://swpat.ffii.org/vreji/prina/index.de.html 
>  http://swpat.ffii.org/vreji/minra/sisku.de.html
>  http://swpat.ffii.org/vreji/papri/index.de.html
>  Francès http://swpat.ffii.org/vreji/prina/index.fr.html
>  http://swpat.ffii.org/vreji/minra/sisku.fr.html 
>  http://swpat.ffii.org/vreji/papri/index.fr.html
> 
>  [17] Caliu
> 
>  Català http://www.caliu.org/
> 
>  Campanya contra les Patents de Programari 
> 
>  http://www.caliu.org/Caliu/Patents
> 
>  [18] Proinnova
> 
>  Castellà http://proinnova.hispalinux.es
> 
>  [19] Eurolinux
> 
>  Anglès, Francès, Alemany http://www.eurolinux.org
> 
>  Aquesta nota (per seguir enllaços
>  http://www.caliu.org/Caliu/Patents/nota180702.html )
> 
> 
> -- 
> Xavi Drudis Ferran
> xdrudis@tinet.org
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
-- 
***********************************

¿quién dijo que las matemáticas son odiosas?

Marta Pla i Castells (Marta.Pla@uv.es)
http://mural.uv.es/marpla

(Una matemática que no lo es)

****************************************

"Sabido es que un amor no correspondido es cosa bien triste, pues bien,
yo amo a las matemáticas pero ellas no me hacen ni caso". Isaac Asimov.----- End forwarded message -----

-- 
May the source be with you
-------------------------
Ignacio García Fernández 
ignacio.garcia@uv.es
Instituto de Robótica.  
Universidad de Valencia.
Tlf. 96 398 3583

Attachment: pgpyfBBnBLqKY.pgp
Description: PGP signature


Reply to: