[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Błąd w gparted?Dnia 2012-10-30, o godz. 13:32:09
Miś Uszatek <adres.email@ymail.com> napisał(a):
 
> >Odnaleziono błąd biblioteki libparted
> >Invalid partition table - recursive partition on /dev/sdb.
> 
> Ale ten błąd po utworzeniu nowej tablicy partycji jest mało istotny.


Zbyt pochopnie napisałem ,że ten błąd jest mało istotny.
Dlatego ,że wszystkie działania gparted opierają się na tablicy partycji.

W powyższym przypadku gparted nie może poprawnie odczytać tablicy 
więc tworzy nową tablice z nowymi partycjami. A stara partycja 
utworzona za pomocą 'dd' jest pomijana. 
Więc zapisane dane na niej pozostają.     


Reply to: