[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: postfixOn Mon, Jun 14, 2010 at 11:46:29AM +0200, witek1811@wp.pl wrote:
> odkomentowałem te wpisy i przy wysyłaniu wiadomości mam coś takiego
>
> -Queue ID- --Size-- ----Arrival Time---- -Sender/Recipient-------
> B113597A146   677 Mon Jun 14 11:38:11 witek@b52.homelinux.org
> (SASL authentication failed; cannot authenticate to server 
> outbound.mailhop.org[204.13.248.72]: no mechanism available)
>                     witek1811@wp.pl

Wygląda na błędnie skonfigurowaną autoryzację: "cannot authenticate to
server [...] no mechanism available". Zwróć uwagę, że ja napisałem
"skonfigurować", a nie "odkomentować" :-)

Musisz poczytać dokumentację i dowiedzieć się jak to ma wyglądać, ja
tylko pokazałem mniej więcej kierunek...

-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>       http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216 FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75 D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216


Reply to: