[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

postfixCześć,
wiem że w tej grupie poczta nie jest jednym z głównych tematów, ale wydaje mi się że ktoś mi pomoże. Chciałem w domu skonfigurować postfixa, udało mi się dojść tylko do miejsca że można wysyłać do mnie maile, wszystko co próbuje wysłać, pozostaje w kolejce z komunikatem time out. Mam internet od netii i skonfigurowaną usługę dyndns.


mój plik main.cf
command_directory = /usr/sbin
mail_owner = postfix
mydomain = b52.homelinux.org
myhostname= serwer

myorigin = /etc/mailname
alias_database = hash:/etc/aliases
alias_maps = hash:/etc/aliases
mydestination = $mydomain, $myhostname, localhost, localhost.localdomain,

mynetworks = 127.0.0.0/8
inet_interfaces = all
iner_protocols = ipv4

home_mailbox = Maildir/
mail_spool_directory = /home/
smtpd_baner = ESMTP on $myhostname !
mailbox_size = 0
recipient_delimeter = +
biff = no
append_dot_mydomain = no
relayhost =
#relayhost = outbound.mailhop.org:2525
#smtp_sasl_auth_enable=yes
#smtp_sasl_password_maps=hash:/etc/postfix/sasl_passwd
#smtp_sasl_security_options=
plik sasl_passwd
serwer:/etc/postfix# cat sasl_passwd
outbound.mailhop.org:2525 login:hasło
serwer:/etc/postfix#

plik master.cf
#
# Postfix master process configuration file. For details on the format
# of the file, see the master(5) manual page (command: "man 5 master").
#
# Do not forget to execute "postfix reload" after editing this file.
#
# ==========================================================================
# service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args
# (yes) (yes) (yes) (never) (100)
# ==========================================================================
smtp inet n - - - - smtpd
######## na stronie o postfixie wyczytałem ze trzeba dodać taka treśc bo tp poblokowała port 25 ##########################
submission inet n - n - - smtpd
# -o smtpd_tls_security_level=encrypt
-o smtpd_sasl_auth_enable=yes
-o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
-o smtpd_client_restrictions=
-o smtpd_helo_restrictions=
-o smtpd_sender_restrictions=reject_sender_login_mismatch,permit
-o receive_override_options=no_header_body_checks,no_address_mappings
-o smtpd_sender_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
-o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown_recipient_domain,permit_sasl_authenticated,reject


#submission inet n - - - - smtpd
# -o smtpd_tls_security_level=encrypt
# -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
# -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
# -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
#smtps inet n - - - - smtpd
# -o smtpd_tls_wrappermode=yes
# -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
# -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
# -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
#628 inet n - - - - qmqpd
pickup fifo n - - 60 1 pickup
cleanup unix n - - - 0 cleanup
qmgr fifo n - n 300 1 qmgr
#qmgr fifo n - - 300 1 oqmgr
tlsmgr unix - - - 1000? 1 tlsmgr
rewrite unix - - - - - trivial-rewrite
bounce unix - - - - 0 bounce
defer unix - - - - 0 bounce
trace unix - - - - 0 bounce
verify unix - - - - 1 verify
flush unix n - - 1000? 0 flush
proxymap unix - - n - - proxymap
proxywrite unix - - n - 1 proxymap
smtp unix - - - - - smtp
# When relaying mail as backup MX, disable fallback_relay to avoid MX loops
relay unix - - - - - smtp
-o smtp_fallback_relay=
# -o smtp_helo_timeout=5 -o smtp_connect_timeout=5
showq unix n - - - - showq
error unix - - - - - error
retry unix - - - - - error
discard unix - - - - - discard
local unix - n n - - local
virtual unix - n n - - virtual
lmtp unix - - - - - lmtp
anvil unix - - - - 1 anvil
scache unix - - - - 1 scache
#
# ====================================================================
# Interfaces to non-Postfix software. Be sure to examine the manual
# pages of the non-Postfix software to find out what options it wants.
#
# Many of the following services use the Postfix pipe(8) delivery
# agent. See the pipe(8) man page for information about ${recipient}
# and other message envelope options.
# ====================================================================
#
# maildrop. See the Postfix MAILDROP_README file for details.
# Also specify in main.cf: maildrop_destination_recipient_limit=1
#
maildrop unix - n n - - pipe
flags=DRhu user=vmail argv=/usr/bin/maildrop -d ${recipient}
#
# See the Postfix UUCP_README file for configuration details.
#
uucp unix - n n - - pipe
flags=Fqhu user=uucp argv=uux -r -n -z -a$sender - $nexthop!rmail ($recipient)
#
# Other external delivery methods.
#
ifmail unix - n n - - pipe
flags=F user=ftn argv=/usr/lib/ifmail/ifmail -r $nexthop ($recipient)
bsmtp unix - n n - - pipe
flags=Fq. user=bsmtp argv=/usr/lib/bsmtp/bsmtp -t$nexthop -f$sender $recipient
scalemail-backend unix - n n - 2 pipe
flags=R user=scalemail argv=/usr/lib/scalemail/bin/scalemail-store ${nexthop} ${user} ${extension}
mailman unix - n n - - pipe
flags=FR user=list argv=/usr/lib/mailman/bin/postfix-to-mailman.py
${nexthop} ${user}


dovecot.conf
base_dir = /var/run/dovecot/
protocols = imap imaps pop3 pop3s
listen = *
disable_plaintext_auth = no
shutdown_clients = yes

#logi
log_path=/var/log/dovecot.log
info_log_path = /var/log/mail.log
log_timestamp = "%Y-%m-%d %H:%M:%S "
syslog_facility = mail

login_process_size = 64
login_greeting = Welcome. I’m ready ...
login_log_format_elements = user=<%u> method=%m rip=%r lip=%l %c
login_log_format = %$: %s

login_chroot = no
login_user = dovecot
login_process_per_connection = yes
login_processes_count = 3
login_max_processes_count = 128
mail_location = maildir:~/Maildir

#SSL
#ssl_disable = no
#ssl_cert_file = /etc/postfix/ssl/mail.pem
#ssl_key_file = /etc/postfix/ssl/mail.pem
verbose_ssl = yes
mail_access_groups = postfix
protocol imap {
}
protocol pop3 {
pop3_uidl_format = %08Xu%08Xv
}
protocol lda {
postmaster_address = witek@b52.homelinux.org
}
auth_verbose = yes
auth_debug = yes
auth default {
mechanisms = plain login
passdb pam {
}
userdb passwd {
}
user = root
}
dict {
}
plugin {
}


Reply to: