[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: postfixOn Sun, Jun 13, 2010 at 12:48:47PM +0200, witek1811@wp.pl wrote:
> Chciałem w domu skonfigurować postfixa, udało mi się dojść tylko do 
> miejsca że można wysyłać do mnie maile, wszystko co próbuje wysłać, 
> pozostaje w kolejce z komunikatem time out. Mam internet od netii i 
> skonfigurowaną usługę dyndns.

Jeśli netia blokuje port 25 to musisz wysyłać przez swojego dostawcę
poczty i inny port (pewnie submission). Wydaje mi się że trzeba dodać
relayhost i skonfigurować autoryzację tutaj:

> relayhost =
> #relayhost = outbound.mailhop.org:2525
> #smtp_sasl_auth_enable=yes
> #smtp_sasl_password_maps=hash:/etc/postfix/sasl_passwd
> #smtp_sasl_security_options=

-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>       http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216 FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75 D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216


Reply to: