[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Kernel 2.6.26-2-486 Błąd Kernela?On Tue, May 11, 2010 at 12:13:00PM +0200, Arkadiusz Krysiak wrote:
> <style>blockquote {padding-left: 1ex; margin: 0px 0px 0px 0.8ex; border-left: #cccccc 1px solid;} p {margin: 0px;padding: 0px;} </style>
> <p>Mam problem w w/w kernelem na squeeze i nie potrafięwskazać innej przyczyny niżbłąd kernela.</p>

Gdybyś wyłączył formatowanie HTML albo choć zawarł zwykłą tekstową
wersję to może ktoś więcej pokusiłby się o odpowiedź.

-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216


Reply to: