[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Kernel 2.6.26-2-486 Błąd Kernela?Przepraszam za HTML ale niestety wysyłam ze strony a ona nie daje mi 
wyboru.

Dnia 11-05-2010 o godz. 14:37 Marcin Owsiany napisał(a):
> On Tue, May 11, 2010 at 12:13:00PM +0200, Arkadiusz Krysiak wrote:
> > <style>blockquote {padding-left: 1ex; margin: 0px 0px 0px 0.8ex;
> border-left: #cccccc 1px solid;} p {margin: 0px;padding: 0px;} </style>
> > <p>Mam problem w w/w kernelem na squeeze i nie potrafięwskazać innej
> przyczyny niżbłąd kernela.</p>
> 
> Gdybyś wyłączył formatowanie HTML albo choć zawarł zwykłą tekstową
> wersję to może ktoś więcej pokusiłby się o odpowiedź.
> 
> --
> Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
> GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216
> 
> 
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-polish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
> Archive: [🔎] 20100511123707.GA9359@beczulka">http://lists.debian.org/[🔎] 20100511123707.GA9359@beczulkaReply to: