[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: próba instalacji debiana kończy się błędemMam jeszcze parę pytań, może naiwnych, ale jak mówię dawno się tym nie
bawiłem:

On Thu, Oct 29, 2009 at 09:55:45AM +0000, Andrzej Kosmala wrote:
> md0 zdegradowana > /dev/sda1
> md1 > /dev/hda7 /dev/hdc1
> md2 > /dev/sda2 /dev/hdc3

Takie konfiguracje macierzy miałeś już przed instalacją, czy takie
chciałeś osiągnąć w czasie instalacji? Czy instalator pokazywał te
macierze na etapie partycjonowania? Czy na każdej macierzy
miałeś/chciałeś zrobić po jednym systemie plików, czy dodatkowo
podzielić je na partycje? (nie wiem czy w lennym tak się da, ale kiedyś
słyszałem że w w jakiejś redhatopodobnej dystrybucji tak można).


> Błąd zawsze pojawiał się przy partycjonowaniu dysków:
> 1. 
> Jeśli wybrałem tylko jeden dysk to po zatwierdzeniu zmian przechodził do
> formatowania wskaźnik postępu na 52% i czekał.

Tego fragment rozumiem tylko mniej więcej. Czy mógłbyś opisać krok po
kroku co instalator pokazywał, a co Ty robiłeś, poczynając od wybrania
"podział dysków na partycje" (czy jak to się tam nazywa) w main-menu?

> 2.
> Jeśli chciałem zdefinować do użycia inne partycje to wskaźnik postępu
> pojawiał się natychmiast i komputer czekał.

"natychmiast" to znaczy jeszcze przed zatwierdzeniem zmian?

Czy przy instalacji po angielsku wygląd menu partycjonowania był taki
sam jak przy polskim? Czy na przykład system pokazywał coś więcej?

-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216


Reply to: