[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problem z chrootem podczas instalacji LFSMógłby mi ktoś jeszcze powiedzieć, czy mam usuwać katalogi ze źródłami i katalogi w którym budowałem poszczególne programy po ich instalacji??? Tak napisali w podręczniku, jednak jeśli tak zrobię to większość programów niechce mi się zainstalować.

W dniu 19 października 2009 23:20 użytkownik Rafal Czlonka <rafal.czlonka@googlemail.com> napisał:
Andrzej Mendel wrote:
> > chroot. OT: Jak zrobić żeby wynik działania komendy był zapisany do
> > pliku??? Chciałbym żeby mój instalator wygenerował logi.
> http://tldp.org/LDP/abs/html/io-redirection.html
> Np. '/usr/bin/foo &> bar.baz' przekieruje wyjście i błędy /usr/bin/foo
> do pliku bar.baz

Jeśli logi to:

% man logger

--
Rafał

http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-polish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
--
Pozdrawiam
Aleksander Kurczyk

Reply to: