[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problem z chrootem podczas instalacji LFSAndrzej Mendel wrote:
> > chroot. OT: Jak zrobić żeby wynik działania komendy był zapisany do
> > pliku??? Chciałbym żeby mój instalator wygenerował logi.
> http://tldp.org/LDP/abs/html/io-redirection.html
> Np. '/usr/bin/foo &> bar.baz' przekieruje wyjście i błędy /usr/bin/foo
> do pliku bar.baz

Jeśli logi to:

% man logger

-- 
Rafał

http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html


Reply to: