[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Postfix, roundcupWitam serdecznie!

Szukam rozwiązania, aby użytkownicy w firmie nie ściągali poczty z hostingu za pomocą programów pocztowych. Chciałbym, aby poczta była ściągana na serwerek, i np za pomocą roundcup'a ludzie mieli do niej dostęp. Dodatkowo chciałbym prowadzić logi poczty odbieranej/wysyłanej oraz aby wiadomości pocztowych nie można było kasować. Prosiłbym ewentualnie o wskazówkę za pomocą jakich narzędzi wykonać coś takiego, postfix + roundcup, czy może jeszcze w połączeniu z fetchmail?


Reply to: