[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Postfix, roundcup> Szukam rozwiązania, aby użytkownicy w firmie nie ściągali poczty z hostingu
> za pomocą programów pocztowych. Chciałbym, aby poczta była ściągana na
> serwerek, i np za pomocą roundcup'a ludzie mieli do niej dostęp. Dodatkowo
> chciałbym prowadzić logi poczty odbieranej/wysyłanej oraz aby wiadomości
> pocztowych nie można było kasować. Prosiłbym ewentualnie o wskazówkę za
> pomocą jakich narzędzi wykonać coś takiego, postfix + roundcup, czy może
> jeszcze w połączeniu z fetchmail?

A czemużby nie użyć po prostu jakiegoś serwera IMAP (bez POP3)?


Reply to: