[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Postfix, roundcupDevecop?

Marcin Kasperski pisze:
Szukam rozwiązania, aby użytkownicy w firmie nie ściągali poczty z hostingu
za pomocą programów pocztowych. Chciałbym, aby poczta była ściągana na
serwerek, i np za pomocą roundcup'a ludzie mieli do niej dostęp. Dodatkowo
chciałbym prowadzić logi poczty odbieranej/wysyłanej oraz aby wiadomości
pocztowych nie można było kasować. Prosiłbym ewentualnie o wskazówkę za
pomocą jakich narzędzi wykonać coś takiego, postfix + roundcup, czy może
jeszcze w połączeniu z fetchmail?

A czemużby nie użyć po prostu jakiegoś serwera IMAP (bez POP3)?--
Andrzej Pietrasz
Administrator


Reply to: