[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: gnome+kdevelop: polskie literkiStanisław T. Findeisen wrote:
> Marcin Kasperski wrote:
>>> Wklepać polskie literki mogę. Widzę wtedy "ćółĆÓŁ" a reszta to krzaczki,
>>> ale gdy otworzę ten sam plik w KDevelop pod Fedorą (też GNOME) to jest OK.
>> Wygląda na konflikt iso-8859-2 versus utf-8. 
>> Sprawdź swoje LANG
> 
> Hmm, a to ci dopiero.... LANG jest en_US.UTF-8, zarówno dla KDevelop jak
> i innych programów. Problem jest tylko z KDevelop. Gdy jednak zmienię
> LANG na pl_PL.utf8 to wszystko jest ok...
> 
> Jak jest zaimplementowany KDevelop? Dlaczego zmiana LANG pomaga? Jak się
> wciśnie np. "Alt+A" w okienku KDevelop to co właściwie KDevelop dostaje?
> Znak 'A' i flagę "Alt" czy gotowy znak Unicode? I od kogo to dostaje? Od
> GNOME?
> 
> A dlaczego sposób wyświetlania znaków Unicode zależy w KDevelop od LANG?
> To chyba nie jest normalne? Przypominam że to jest problem z
> wyświetlaniem --- to co wpiszę KDevelop zapisuje dobrze do pliku i potem
> mogę odczytać prawdziwe polskie literki w UTF-8. Mogę je też przekleić z
> KDevelop (en_US.UTF-8) do tego maila (icedove, en_US.UTF-8) i wtedy też
> je widzę.

Komunikator Kadu zachowuje się identycznie jak KDevelop.

STF

=======================================================================
http://eisenbits.homelinux.net/~stf/
OpenPGP: DFD9 0146 3794 9CF6 17EA  D63F DBF5 8AA8 3B31 FE8A
=======================================================================


Reply to: