[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: prawa do public_htmlA może da się zrobić tak aby ich katalogi należały do grupy www-data ale sam użytkownik już nie - po co ma należeć do tej grupy.


Grzegorz Kuczyński


Reply to: