[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Samba 3.0 - gdzie jest lista użytkowników...On Wednesday 25 of April 2007 19:53:54 Jarek Buczyński wrote:
> Hej,
>
> Jak sprawdzić listę użytkowników samby, użytkownicy zostali dodani przy
> pomocy smbpasswd -a user. W katalogu samby nie ma żadnego pliku gdzie można
> by znaleźć jakiekolwiek informacje o użytkownikach?
>
> Samba 3.0
>
> --
> Pozdrawiam

pdbedit -L
domyślnie baza jest /var/lib/samba/

Pozdrawiam
-- 
Grzegorz Szymański | mailto:grzegorz@czadman.one.pl | pgp:0x14A27314
jabber ID: czadmang@jabber.autocom.plReply to: