[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Samba 3.0 - gdzie jest lista użytkowników...Hej,

Jak sprawdzić listę użytkowników samby, użytkownicy zostali dodani przy
pomocy smbpasswd -a user. W katalogu samby nie ma żadnego pliku gdzie można
by znaleźć jakiekolwiek informacje o użytkownikach?

Samba 3.0

--
Pozdrawiam

Reply to: