[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: Samba 3.0 - gdzie jest lista użytkowników...> /var/lib/samba/cośtam pewnie ;)

/var/lib/samba

|-- a
|-- account_policy.tdb
|-- group_mapping.tdb
|-- ntdrivers.tdb
|-- ntforms.tdb
|-- ntprinters.tdb
|-- passdb.tdb
|-- printers
|   |-- W32X86
|   `-- WIN40
|-- registry.tdb
|-- secrets.tdb
`-- share_info.tdb

Tak, wygląda ze tutaj a dokładnie w passdb.tdb, tylko że to są pliki binarne
i nie zobaczy się nic sensownego.

> pdbedit -L

Tak wyświetla ale wszystkich systemowym i nie wiadomo kto jest dodany przez
smbpassw a kto nie?


--
PzdrawiamReply to: