[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: Samba 3.0 - gdzie jest lista użytkowników...> pdbedit -L
> domyślnie baza jest /var/lib/samba/

pdbedit -L  listuje wszystkich użytkowników niezależnie czy mają konto czy
nie (ja chciałbym zobaczyć tylko tych którzy zostali dodani przez smbpasswd
-a user_name).

--
PozdrawiamReply to: