[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Plik konfiguracyjny demona w pakiecieOn Tue, Nov 30, 2004 at 06:57:42PM +0100, Jacek Politowski wrote:
> Program, z którego aktualnie próbuję utworzyć pakiet .deb,  przy
> 'make install' nie instaluje żadnego domyślnego pliku konfiguracyjnego. 
> 
> Chcę jednak umieścić w pakiecie utworzony przeze mnie plik,

Po prostu zainstaluj go w debian/rules, gdzieś w okolicach targetu
"install" (czy nawet w binary-*), byle przed dh_installdeb

Marcin
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216Reply to: