[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [OT] ROX + WindowMakerOn Mon, 2 Aug 2004 03:26:47 +0200
Wawrzyniec Niewodniczański <niewod@kicia.ch.pwr.wroc.pl> wrote:


> > zminimalizowanych/działających aplikacji. Ma tylko jeden minus -
> > jest już niekompatybilny z niczym i zdaje się, że projekt jest już
> > martwy...
> Mylisz się, projekt jest jak najbardziej żywy, może niedługo będzie to
> nawet widać na stronach, bo mają nowy serwer i powinni niedługo
> umięscić nową odsłonę strony. Ostanio dodali truetype i coś jeszcze.
> Zasadniczo CVS to już nawet ze standardami freedesktop zaczyna być
> zgodny.

Nie uwierzę póki nie zobaczę nowej wersji ;)
Jeśli rzeczywiście wyjdzie, zgodna z freedesktop, to
natychmiast wracam do WMakera. Długi czas go używałem i bardzo chętnie
bym do niego wrócił. Ale jakoś częstotliwość dodawania newsów na stronę
rzędu 2/rok czy data ostatniego wydania (2 lata temu?) nie napawają
optymizmem. A z listy dyskusyjnej wypisałem się bo jedyne co można było
dowiedzieć się to to, że projekt nie jest martwy i niedługo nowe
wydanie ;)

Karol
-- 
|   Karol Czachorowski <narel(at)fantastyka.net>   |
|   JID: narel(at)jabber.org     GG: 2786028   |

Attachment: pgpkkfr39zeY8.pgp
Description: PGP signature


Reply to: