[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: KoszulkiDnia Thu, Feb 20, 2003 at 07:16:00PM +0100, Przemysław Adam Śmiejek napisal(a):

> Pytanie czy koszt dojazdu do takiego punktu nie będzie wyższy niż
> koszt przesyłki...
> 
> 
> 

Raczej nie, firma umiejscowiona jest w ścisłym centrum miasta, więc w 
rachube wchodzi raczej tylko koszt biletu autobusowego - chyba że ktoś 
mieszka poza miastem - wówczas koszta rosną.
Ponadto jednak wydaje mi się, iż łatwiej jest osobie wysyłającej wysłac 
np 20 sztuk na jeden, niż na 10 adresów ;))


-- 
Kowalski Paweł
argail@histeria.pl | argail@histeria.eu.org
JID: argail@histeria.pl

Attachment: pgpEH4e6KygCU.pgp
Description: PGP signature


Reply to: