[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: KoszulkiDnia Wed, Feb 19, 2003 at 10:24:37PM +0100, Jacek Politowski napisal(a):
> 
> Część może zrezygnować, jeśli do produkcji trafi inny wzór, niż ten na
> który głosowali. (np. ja nie wiem, czy tak nie zrobię...)
> 


Myśle że nie było by złym pomysłem, po zalatwieniu juz wszystkiego 
(formalnosci, cen itd itd) zrobienie "oficjalnego" formularza na 
stronie, gdzie nalżało by podać wsie dane - po wysłaniu skrypt wysyłał 
by info na podany adres, pytał czy dane są prawidłowe i żądał 
potwierdzenia - w ten sposób do minimum ograniczy się "niezdecydowanych"


-- 
Kowalski Paweł
argail@histeria.pl | argail@histeria.eu.org
JID: argail@histeria.pl

Attachment: pgp1brsnBNzs2.pgp
Description: PGP signature


Reply to: