[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Koszulki cd * Person Andrzej Dalasinski <yanek@kis.p.lodz.pl> wrote:

[...]
> jesli bedzie zainteresowanie moge popytac o szczegoly...

 Zainteresowanie jest, bo kto nie chciałby chodzić z ślimakiem debianowym.
 A jeśli  zainteresowanie pochowane jest  po kątach, to wystarczy  je
 poszukać. Moim zdaniem znalezienie minimum 50 osób nie  powinno być
 problemem.

Salvador
-- 
::)^|^(::  Michał `Salvador' Jęczalik Jr    -- salvador@dione.ids.pl --
:(:\:/:):                    http://www.salvador.eu.org/Reply to: