[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: apt i modemOn Sun, Feb 16, 2003 at 12:41:52PM +0100, Marcin Juszkiewicz wrote:
> It was 2003-02-16  6:18 when Dominik Smogór wrote:
> 
> > W moim przypadku nie mogę sobie oczywiście pozowlić na 
> > ściąganie pakietów bezpośrednio posiłkując się pomocą osób trzecich, 
> > mających do ww. łącza dostęp. Ilekroć dodam linijkę do sources.list apt 
> > uaktualnia wszystkie zapisy i stają się one preferowane. 
> 
> APT używa źródeł według ich kolejności w /etc/apt/sources.list - dodaj
> płytki na sam początek.

Płyty są traktowane specjalnie, tzn niezależnie od położenia źródła
cdrom w sources.list, jeśli pakiet X jest dostępny w wersji N w sieci i
na płycie, to apt poprosi o płytę. (Ale jeśli w sieci jest nowsza wersja
i apt o tym wie, to zawsze będzie chciał z sieci).

Marcin
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216Reply to: