[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Używał ktoś apt-check-sigs?On Wed, Feb 05, 2003 at 06:41:22AM +0100, Krzysztof Jozwiak wrote:
> Jednak coś mi nie poszło. nie potrafił chyba zinterpretować nowego klucza, o 
> którym informował DWN, no chyba że źle go zaimplementowałem.

Chyba tak, bo w jakimkolwiek języku czy technologii zaimplementowałeś
ten klucz, to mogło mu tylko zaszkodzić :->

Marcin
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216Reply to: