[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

2.4.4 i PPP	Hejka

	Podmieniłem sobie jajeczko na 2.4.4 (Potato r5) i...
nie mogę odpalić połączenia PPP.

Pewnie problemem jest właściwe zaznaczenie opcji dla PPP, których w tej
wersji jajka (w stosunku do 2.2.19 przynajmniej) się namnozyło.
Na chwilę obecną mam zaznaczone w ten sposób (tak mi wychodzi po
przeczytaniu helpów do poszczególnych opcji):

<*> PPP (point-to-point protocol) support         
[ ]  PPP filtering                    
<*>  PPP support for async serial ports          
< >  PPP support for sync tty ports            
<*>  PPP Deflate compression               
< >  PPP BSD-Compress compression             
<*> SLIP (serial line) support               
[*]  CSLIP compressed headers 

Niestety efekt jest taki:

Mar 27 22:49:15 debian pppd[508]: pppd 2.3.11 started by qliver, uid 1000
Mar 27 22:49:15 debian pppd[508]: Couldn't attach tty to PPP unit 0: Zły argument
Mar 27 22:49:15 debian pppd[508]: tcsetattr: Zły argument
Mar 27 22:49:15 debian pppd[508]: Exit.

Próbowałem też wszystkie opcje po prostu powrzucać w moduły (z
wyjątkiem pierwszej z w/w), ale to z kolei zwalało się tak:

Mar 27 20:31:55 debian pppd[526]: pppd 2.3.11 started by qliver, uid 1000
Mar 27 20:31:55 debian modprobe: modprobe: Can't locate module tty-ldisc-3
Mar 27 20:31:55 debian pppd[526]: ioctl(TIOCSETD): Zły argument(22)
Mar 27 20:31:55 debian pppd[526]: Exit.Nie mogę tego namierzyć. Rekompilowałem już 5 razy, ale metoda
"na czuja" się nie sprawdziła.

Gdyby na podstawie w/w komunikatów ktoś lepiej zorientowany
potrafił mi wskazać, co powinienem włączyć lub wyłączyć w jajku,
aby PPP ruszyło z jajka 2.4.4 byłbym wdzięczny.

pozdrawiam-- 
~QLIVER~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Marcin Landowski~~~~~~~~
   _ *\   *\ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  *_|o|___\_______\______@~~~qliver@koti.pl~~~~~~~~~
~~8-\___________________/ ~~~~~~~~~~~fahrenheit.qs.pl~
   


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-polish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: