[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: 2.4.4 i PPP
Marcin Landowski wrote:
> 
>         Hejka
> 
>         Podmieniłem sobie jajeczko na 2.4.4 (Potato r5) i...
> nie mogę odpalić połączenia PPP.

A pppd ktora wersja?


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-polish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: