[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Karta sieciowaOn Wed, Mar 27, 2002 at 08:26:15PM +0100, Michal Budzowski wrote:
[..]
> Tak trochę poniewczasie się dołączam do tego wątku, ale jest tu to, co mnie
> zawsze nurtuje. Skąd ma człowiek wiedzieć, który moduł ma załadować... piszecie
> często odpowiedni. Fajnie, ale np. patrzę na swojš kartę sieciową PlanetENW-9504
> oglądając ze wszystkich stron wszelkie możliwe informacę na jej temat i nie wiem
> jak ją przypasować do modułów z sekcji net czy misc w modconf. Tak samo jest z
> zintegrowaną na płycie AC'97Codec. Jest gdzieś miejsce gdzie można takie
> informację uzyskiwać

1) lspci

fargo@eloy:~{1}% lspci
[..]
00:0a.0 Ethernet controller: 3Com Corporation 3c905B 100BaseTX [Cyclone] (rev 24)

2) napisy na pudełku
3) google
4) /usr/src/linux/Documentation/networking/net-modules.txt

  eloy
-- 
 --Krzysztof-eloy-Krzyżaniak-----------------------eloy-@-transilvania-eu-org--

            "Proszę pana, krzyczałem, tylko mnie nikt nie slyszał!"


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-polish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: