[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: MYSZ - "rolka"On Wed, 27 Mar 2002, Marcin Kasperski wrote:

> mun <sirmun@poczta.onet.pl> writes:
> 
> > co zrobic, zeby rolka w myszy zadzialala w linuxie?
> > ("kolko" do przewijania ekranu...)
> 
> Ustawić w XF86Config (czy też XF86Config-4) że masz myszkę 'ImPS/2' (a
> nie PS/2) i dorzucić zaxismapping. U mnie działa coś takiego:
> 
> Section "InputDevice"
> 	Identifier	"Configured Mouse"
> 	Driver		"mouse"
> 	Option		"CorePointer"
>     Option		"Device"		"/dev/psaux"
>     Option		"Protocol"		"ImPS/2"
> 	Option		"ZAxisMapping"		"4 5"
> EndSection
> 
> 


jeśli używasz również gpm-a to wpisz do /etc/gpm.conf
device=/dev/psaux
responsiveness=11
repeat_type=raw
type=imps2
append=""


a w /etc/X11/XF86Config-4 zmień  
  Option "Device" "/dev/psaux"
na 
Option "Device" "/dev/gpmdata"pozdrawiam

-- 
Paweł Skubała
pawsku@klub.chip.pl
Poznań


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-polish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: