[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: MYSZ - "rolka"mun <sirmun@poczta.onet.pl> writes:

> co zrobic, zeby rolka w myszy zadzialala w linuxie?
> ("kolko" do przewijania ekranu...)

Ustawić w XF86Config (czy też XF86Config-4) że masz myszkę 'ImPS/2' (a
nie PS/2) i dorzucić zaxismapping. U mnie działa coś takiego:

Section "InputDevice"
	Identifier	"Configured Mouse"
	Driver		"mouse"
	Option		"CorePointer"
    Option		"Device"		"/dev/psaux"
    Option		"Protocol"		"ImPS/2"
	Option		"ZAxisMapping"		"4 5"
EndSection


Z tym, że tylko część aplikacji to obsługuje, niektórym trzeba
dodatkowo pomagać etc (np. w xemacsie musiałem załadować jakiś moduł,
już nie pamiętam jaki).

-- 
( Marcin Kasperski  | A reusable framework that is developed by itself will )
( http://www.mk.w.pl |    probably not be very reusable. (Martin)    )
(----------------------------------------------------------------------------)
( Porady dla programisty Oracle: http://www.mk.w.pl/porady/porady_oracle   )


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-polish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: