[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: MYSZ - "rolka"On Wed, Mar 27, 2002 at 08:11:11PM +0100, mun wrote:
> >From -IReturn-Receipt-To:
> List-Post: <mailto:debian-user-polish@lists.debian.org>
> List-Help: <mailto:debian-user-polish-request@lists.debian.org?subject=help>
> List-Subscribe: <mailto:debian-user-polish-request@lists.debian.org?subject=subscribe>
> List-Unsubscribe: <mailto:debian-user-polish-request@lists.debian.org?subject=unsubscribe>
> Precedence: list
> Resent-Sender: debian-user-polish-request@lists.debian.org
> 
> co zrobic, zeby rolka w myszy zadzialala w linuxie?
> ("kolko" do przewijania ekranu...)

/usr/share/doc/xserver-xfree/README.mouse.gz

Zwykle wystarczy ustawić typ myszy:

    Option     "Protocol"       "imPS/2"
	Option     "Buttons"        "5"
	Option     "ZAxisMapping"     "4 5"

 eloy
-- 
           "Żona to kobieta, szara jak reneta,
           Im skromniejsza, tym przyjemniejsza."

               (--) Jan Sztaudynger


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-polish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: