[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: 2 GB RAM?On Fri, Mar 15, 2002 at 11:58:30PM +0100, Jaroslaw Podstawa wrote:
> > "RAID powoduje, ?e system nie chce wsta?"?
> > Napisz dok?adnie na czym polega problem.
> 
> System nie chce wstac, gdyz nie potrafi zaladowac z ramdysku sterownikow do
> RAIDA (ramdysk stworzony poprawnie, sterowniki poprawne)

Coś ty taki tajemniczy? Jak mamy Ci pomóc, jeśli nie powiesz dlaczego
nie ładuje tych sterowników z ramdysku?

> > AFAIK ?eby widzia? wi?cej ni? 960 MB trzeba skompilowa? j?dro z obs?ug?
> > HIGHMEM
> 
> Chodzilo mi o to, czy jest jakies inne rozwiazanie.

Zawsze można chyba wkompilować bezpośrednio w jądro obsługę urządzenia,
na którym jest głowny system plików...

Marcin
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216Reply to: