[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: 2 GB RAM?> "RAID powoduje, ¿e system nie chce wstaæ"?
> Napisz dok³adnie na czym polega problem.

System nie chce wstac, gdyz nie potrafi zaladowac z ramdysku sterownikow do
RAIDA (ramdysk stworzony poprawnie, sterowniki poprawne)
> 
> AFAIK ¿eby widzia³ wiêcej ni¿ 960 MB trzeba skompilowaæ j±dro z obs³ug±
> HIGHMEM

Chodzilo mi o to, czy jest jakies inne rozwiazanie. Kompilowalem kernela z
wlaczona odpowiednia opcja, ale wlasnie wychodzi problem montowania
macierzy.
> 
> dodaæ argument initrd=/gdzie¶/tam/initrd-dla-danego-j±dra

Nie dziala. Patrz wyzej.

JPReply to: