[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

debian, ap-get update nie uaktualniawitka

taka sobie dziwna rzecz...
próbuję zainstalować xbase-clients w wersji 4.1.*

w /etc/apt/sources.list mam wpisy:
deb http://www.task.gda.pl/debian woody main contrib non-free
deb ftp://debian.mps.krakow.pl/mirror/debian woody main contrib non-free
deb ftp://debian.mps.krakow.pl/mirror/debian-non-US woody/non-US main contrib non-free
deb ftp://sunsite.icm.edu.pl/pub/Linux/debian woody main contrib non-free
deb ftp://ftp.debian.org/debian woody main contrib non-free


robię apt-get update
w /var/lib/apt/lists/* pojawiają się wpisy typu
Package: xbase-clients ..... Version: 4.1.0-14niestety apt-get install i dselect uparcie nie widzą wersji 4.1.* i chcą instalować xbase-client
w wersji 3.3.6 ( co przewraca do góry nogami trzy czwarte pakietów)


w /var/lib/dpkg/available xbase-clients ma wersje 3.3.6


próbowałem apt-get dist-upgrade
apt-get check
dpkg --audit

jakie inne czynności typu "serwis/konserwacja" można wykonać?

pozdrawiam

-- 
Paweł Skubała
pawsku@klub.chip.pl
PoznańReply to: