[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: CD audioOn Fri, Mar 01, 2002 at 06:50:47PM +0100, Robert J. Budzynski wrote:
> > - z płyt iso8859-2 też
> co to jest płyta iso8859-2 ??

Oczywiście chodziło o iso9660 ;-)

hejka-- 
~QLIVER~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Marcin Landowski~~~~~~~~
      _ *\      *\ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   *_|o|___\_______\______@~~~qliver@koti.pl~~~~~~~~~
~~8-\___________________/ ~~~~~~~~~~~fahrenheit.qs.pl~
      Reply to: