[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: frosen?-bladOn Tue, Jan 15, 2002 at 04:53:04PM +0100, turkey@indyczek.pl wrote:
> On Tue, Jan 15, 2002 at 04:15:16PM +0100, Jacek Jackowski wrote:
> > W³a¶nie, pytanie to ju¿ widzia³em wiele razy ale nie widzia³em nigdzie
> > odpowiedzi. Jak wygl±daj± prace nad woody'm, czy jest on ju¿ frosen. Pytam
> > siê o to bo ostatnio spotykam mnóstwo osób które mówi± ¿eby nie bawiæ siê w
> > instalkê potato lecz instalowaæ woody (nikt jednak do tej tezy nie dodaje
> > ¿adnych argumentów)
> Narazie caly czas jest jako testing,
> a jesli chcesz sie poczytac co nowego odsylam na strone:
> http://www.debian.org/releases/woody/i386/release-notes/cg-whats-new.pl.html
przepraszam maly blad sie wkradl 
poprawny adres to :
http://www.debian.org/releases/woody/i386/release-notes/ch-whats-new.pl.html

Lukasz Reply to: