[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: frosen?On Tue, Jan 15, 2002 at 04:15:16PM +0100, Jacek Jackowski wrote:
> W³a¶nie, pytanie to ju¿ widzia³em wiele razy ale nie widzia³em nigdzie
> odpowiedzi. Jak wygl±daj± prace nad woody'm, czy jest on ju¿ frosen. Pytam
> siê o to bo ostatnio spotykam mnóstwo osób które mówi± ¿eby nie bawiæ siê w
> instalkê potato lecz instalowaæ woody (nikt jednak do tej tezy nie dodaje
> ¿adnych argumentów)
Narazie caly czas jest jako testing,
a jesli chcesz sie poczytac co nowego odsylam na strone:
http://www.debian.org/releases/woody/i386/release-notes/cg-whats-new.pl.htmlReply to: